10 tháng 11 2021

Phỏng vấn AP: Bộ Tư pháp tấn công tin tặc

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói chuyện với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn tại Bộ Tư pháp ở Washington, Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021. Bà Monaco nói với AP rằng công chúng nên mong đợi sẽ thấy nhiều vụ bắt giữ và nhiều hành động thực thi pháp luật hơn khi Bộ Tư pháp xử lý mối đe dọa của phần mềm tống tiền trên mạng. (Ảnh AP / Manuel Balce Ceneta)

Eric Tucker, AP

Ngày: 4/11/2021

Dịch bởi: Bình Phương


WASHINGTON (AP) - Quan chức thứ nhì của Bộ Tư pháp nói với AP rằng Bộ đang đẩy mạnh các hành động để chống lại nạn ransomware (nạn tống tiền trên mạng trực tuyến bằng phần mềm) và tội phạm tin tặc bằng các vụ bắt giữ và các hành động khác, khi chính quyền Biden đẩy mạnh ứng phó với những gì họ coi là một mối đe dọa khẩn cấp cho an ninh quốc gia và kinh tế.

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nói rằng “trong những ngày và tuần tới, bạn sẽ thấy nhiều vụ bắt giữ hơn,” nhiều vụ tịch thu các khoản thanh toán tiền chuộc cho tin tặc và các hoạt động thực thi pháp luật khác.